pcb Groen van Prinsterer

Capelle aan den IJssel

Meer- en hoogbegaafdheid

De leerlingen krijgen in alle klassen onderwijs op eigen niveau aangeboden. Voor de kinderen die daar baat bij hebben zijn er ook drie interne plus groepjes. Daarnaast is er voor een aantal leerlingen de mogelijkheid om de bovenschoolse plusgroep te bezoeken, samen met leerlignen van een andere school van de stichting. De leerlingen die deze groepen bezoeken krijgen verbredende en verdiepende stof aangeboden.

De leerlingen worden uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan met verschillend materiaal en om zelf onderzoek te doen.

copyright © 2013 | pcb Groen van Prinsterer. | Ericaplein 11 | 2906 CG Capelle aan den IJssel

directie dhr. A. Bloot | tel. 010-4507207 | powered by emjee ICT diensten | Inloggen