Inloggen

Meer- en hoogbegaafdheid

De leerlingen krijgen in alle klassen onderwijs op eigen niveau aangeboden. Leerlingen die daar behoefte aan hebben krijgen daarnaast nog extra uitdagende stof aangeboden.

Voor de kinderen die daar baat bij hebben zijn er ook drie interne plus groepjes.  Die groepjes komen één keer in de week samen. De leerlingen die deze groepen bezoeken krijgen verbredende en verdiepende stof aangeboden. Meestal wordt er in deze groepen gewerkt vanuit een thema.

De leerlingen worden uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan met verschillend materiaal en om zelf onderzoek te doen.