Skip to main content
De Groen... moet je doen!

De Groen... moet je doen!

5-gelijke dagenmodel

5-gelijke dagenmodel

Continurooster elke dag van 8.30-14.00 uur

Royal Kids Home

Royal Kids Home

Peuterspeelzaal, VSO en BSO

Spelen en leren

Spelen en leren

Leren door spelen

Bieb op school

Bieb op school

De keuze is reuze!

Stevige zorgstructuur

Stevige zorgstructuur

Extra hulp, extra middelen, extra tijd, extra aandacht

Toekomstgericht

Toekomstgericht

Digitale vaardigheden en  verwerking

Interne plusklas

Interne plusklas

Uitgewerkt beleid voor meer- en hoogbegaafden

Ouders

Onze ouders zijn op diverse manieren betrokken bij onze school. Zo hebben wij een ouderraad en zijn ouders vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad.

In de loop van het schooljaar worden er spreekavonden gehouden, waar u met de leerkracht over het onderwijs aan en welzijn van uw kind kunt praten.

Om het schoolreisje en andere activiteiten te bekostigen, wordt er van ouders een ouderbijdrage gevraagd. Voor ouders die moeite hebben om de ouderbijdrage te kunnen betalen is er een gemeentelijke regeling. Klik hier voor informatie over de regeling en klik hier voor het downloaden van de aanvraag tegemoetkoming schoolkosten.