Skip to main content
De Groen... moet je doen!

De Groen... moet je doen!

5-gelijke dagenmodel

5-gelijke dagenmodel

Continurooster elke dag van 8.30-14.00 uur

Royal Kids Home

Royal Kids Home

Peuterspeelzaal, VSO en BSO

Spelen en leren

Spelen en leren

Leren door spelen

Bieb op school

Bieb op school

De keuze is reuze!

Stevige zorgstructuur

Stevige zorgstructuur

Extra hulp, extra middelen, extra tijd, extra aandacht

Toekomstgericht

Toekomstgericht

Digitale vaardigheden en  verwerking

Interne plusklas

Interne plusklas

Uitgewerkt beleid voor meer- en hoogbegaafden

Kennismaken en rondleiding

Wij zijn trots op onze protestants-christelijke basisschool en het onderwijs dat we kinderen uit Schenkel en omstreken geven. Als de school u aanspreekt, bent u van harte welkom voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Samen met uw kind kunt u dan de sfeer proeven en alvast een kijkje nemen in de kleutergroepen.

 

Tijdens dat gesprek is er alle ruimte om uw vragen te stellen en leggen wij u graag uit waarom wij een school met een stevige basis en toekomstgerichte blik zijn.

 

U kunt een afspraak maken met onze directie. Tim Kool is te bereiken via 010-4507207 of door een mailtje te sturen naar: directie@groencapelle.nl .