Skip to main content
De Groen... moet je doen!

De Groen... moet je doen!

5-gelijke dagenmodel

5-gelijke dagenmodel

Continurooster elke dag van 8.30-14.00 uur

Royal Kids Home

Royal Kids Home

Peuterspeelzaal, VSO en BSO

Spelen en leren

Spelen en leren

Leren door spelen

Bieb op school

Bieb op school

De keuze is reuze!

Stevige zorgstructuur

Stevige zorgstructuur

Extra hulp, extra middelen, extra tijd, extra aandacht

Toekomstgericht

Toekomstgericht

Digitale vaardigheden en  verwerking

Interne plusklas

Interne plusklas

Uitgewerkt beleid voor meer- en hoogbegaafden

Kinderopvang Royal Kids Home

Wij maken het leuker en makkelijker!

Vanaf januari 2021 heeft De Groen van Prinsterer een inpandige VSO, BSO en Peuterspeelzaal. Royal Kids Home is onze partner. Samen werken we aan een soepele overgang van peuterschool naar basisschool. Door opvang op school aan te bieden blijven kinderen in hun vertrouwde omgeving. Een overdracht van leerkracht naar pedagogisch medewerker is makkelijk te realiseren. En we werken met dezelfde methoden: Peuterplein voor de peuters en Kleuterplein voor de kleuters. Kwink voor de BSO én voor de school.