Skip to main content
De Groen... moet je doen!

De Groen... moet je doen!

5-gelijke dagenmodel

5-gelijke dagenmodel

Continurooster elke dag van 8.30-14.00 uur

Royal Kids Home

Royal Kids Home

Peuterspeelzaal, VSO en BSO

Spelen en leren

Spelen en leren

Leren door spelen

Bieb op school

Bieb op school

De keuze is reuze!

Stevige zorgstructuur

Stevige zorgstructuur

Extra hulp, extra middelen, extra tijd, extra aandacht

Toekomstgericht

Toekomstgericht

Digitale vaardigheden en  verwerking

Interne plusklas

Interne plusklas

Uitgewerkt beleid voor meer- en hoogbegaafden

Home  › ... Contact
Groen van Prinstererschool
Groen van Prinstererschool
Basisschool

Ericaplein 11
2906 CG Capelle a/d IJssel

Schoolleider: Tim Kool

Bestuursnummer: 43227
Schoolnummer: 13CM (Brin)

Klachtenregeling
De scholen van de Stichting zijn via het bestuur aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor het primair en voortgezet onderwijs, ingesteld door Verus (onze koepelorganisatie voor christelijk onderwijs).
Klik hier voor meer informatie

Royal Kids Home
Royal Kids Home
Kinderopvang

Ericaplein 11
2906 CG Capelle a/d IJssel

Teamleider: Roosmarijn Brussé

Stichting PCPO Capelle Krimpen
Stichting PCPO Capelle Krimpen
www.stichtingpcpo.nl

Stichting PCPO Capelle-Krimpen
Postbus 31 
2900 AA Capelle aan den IJssel

Bestuurskantoor:
Kanaalweg 67
2903 LR Capelle aan den IJssel