Skip to main content
De Groen... moet je doen!

De Groen... moet je doen!

5-gelijke dagenmodel

5-gelijke dagenmodel

Continurooster elke dag van 8.30-14.00 uur

Royal Kids Home

Royal Kids Home

Peuterspeelzaal, VSO en BSO

Spelen en leren

Spelen en leren

Leren door spelen

Bieb op school

Bieb op school

De keuze is reuze!

Stevige zorgstructuur

Stevige zorgstructuur

Extra hulp, extra middelen, extra tijd, extra aandacht

Toekomstgericht

Toekomstgericht

Digitale vaardigheden en  verwerking

Interne plusklas

Interne plusklas

Uitgewerkt beleid voor meer- en hoogbegaafden

Ouderapp Parro

Hier volgt informatie over het installeren en werken met Parro....

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van De Groen wordt via de ouderapp Parro verzonden. Ongeveer elke twee weken ontvang je actuele informatie over de school en worden belangrijke data vermeld. 

Je kunt de nieuwsbrief niet downloaden op onze website, in verband met de privacy van leerlingen en ouders.