Skip to main content
De Groen... moet je doen!

De Groen... moet je doen!

5-gelijke dagenmodel

5-gelijke dagenmodel

Continurooster elke dag van 8.30-14.00 uur

Royal Kids Home

Royal Kids Home

Peuterspeelzaal, VSO en BSO

Spelen en leren

Spelen en leren

Leren door spelen

Bieb op school

Bieb op school

De keuze is reuze!

Stevige zorgstructuur

Stevige zorgstructuur

Extra hulp, extra middelen, extra tijd, extra aandacht

Toekomstgericht

Toekomstgericht

Digitale vaardigheden en  verwerking

Interne plusklas

Interne plusklas

Uitgewerkt beleid voor meer- en hoogbegaafden

De Stichting PCPO Capelle - Krimpen telt op dit moment 9 basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs. Alle scholen werken volgens het jaarklassenmodel. De leerstof is verdeeld over acht groepen. Aan het eind van ieder schooljaar gaan de leerlingen door naar een volgende klas.

De scholen bieden de leerstof op zodanige wijze aan dat onderbrekingen zoveel mogelijk beperkt worden. Daartoe beschikt elke school over een leerlingzorgsysteem, waarmee de ontwikkeling van de leerling optimaal bewaakt wordt.

Met de aanschaf van moderne methoden ontvangen leerlingen onderwijs volgens de laatste inzichten op het gebied van lesgeven. Regelmatig gaan leerkrachten op cursus om zich te laten bijscholen zodat zij de leerstof op de juiste wijze kunnen overdragen aan de kinderen.

In de schoolgidsen van iedere school staat een overzicht van de leerstof met een korte omschrijving van de doelstelling en de werkwijze.

Meer informatie over de stichting? Dan kunt u hier doorklikken naar de website.