Skip to main content
De Groen... moet je doen!

De Groen... moet je doen!

5-gelijke dagenmodel

5-gelijke dagenmodel

Continurooster elke dag van 8.30-14.00 uur

Royal Kids Home

Royal Kids Home

Peuterspeelzaal, VSO en BSO

Spelen en leren

Spelen en leren

Leren door spelen

Bieb op school

Bieb op school

De keuze is reuze!

Stevige zorgstructuur

Stevige zorgstructuur

Extra hulp, extra middelen, extra tijd, extra aandacht

Toekomstgericht

Toekomstgericht

Digitale vaardigheden en  verwerking

Interne plusklas

Interne plusklas

Uitgewerkt beleid voor meer- en hoogbegaafden

Wennen in groep 1

Een maand voor de 4e verjaardag neemt de leerkracht van groep 1 contact met u op. Samen plannen jullie een kennismakingsgesprek waarbij de leerkracht u en uw kind(eren) beter leert kennen. Ook worden er 2 á 3 dagen wendagen gepland. Vanaf de vierde verjaardag mag uw kind elke dag van 8.30-14.00 uur naar school.