Skip to main content
De Groen... moet je doen!

De Groen... moet je doen!

5-gelijke dagenmodel

5-gelijke dagenmodel

Continurooster elke dag van 8.30-14.00 uur

Royal Kids Home

Royal Kids Home

Peuterspeelzaal, VSO en BSO

Spelen en leren

Spelen en leren

Leren door spelen

Bieb op school

Bieb op school

De keuze is reuze!

Stevige zorgstructuur

Stevige zorgstructuur

Extra hulp, extra middelen, extra tijd, extra aandacht

Toekomstgericht

Toekomstgericht

Digitale vaardigheden en  verwerking

Interne plusklas

Interne plusklas

Uitgewerkt beleid voor meer- en hoogbegaafden

Home  › ... De school › Algemeen › Identiteit

Identiteit

Wij zijn trots op onze protestant-christelijke identiteit. Op school vieren we de christelijke feesten. Kerst of Pasen vieren we met u als ouders in de kerk. We vertellen in de klas de verhalen uit de Bijbel. Hiervoor gebruiken we de methode Kind op Maandag. We zingen oude en nieuwe liederen.

We zijn een open christelijke school. Iedereen is bij ons welkom. Wij staan open voor ouders en leerlingen met diverse religieuze achtergronden, culturen en levensvisie. In de klassen spreken we over andere (wereld)godsdiensten. Wij vinden respect voor de ander en hoe je met elkaar omgaat heel belangrijk!