Inloggen

Kind op Maandag

Wij geloven dat in elk kind een talent schuilt. Samen met de kinderen en de ouders gaan wij op zoek naar dat talent. Het evangelie van Jezus Christus gebruiken wij als rode draad in deze zoektocht en het onderwijs dat wij geven. Elke dag besteden wij aandacht aan onze christelijke normen en waarden vanuit de Bijbel. Wij zingen moderne christelijke liederen en vertellen regelmatig Bijbelverhalen. Wij gebruiken hiervoor de methode Kind op Maandag. Meer informatie vindt u op de website van Kind op Maandag.

Vanuit onze identiteit vinden wij respect voor de ander en hoe je met elkaar omgaat heel belangrijk! Wij staan daarom open voor ouders en leerlingen met diverse religieuze achtergronden, culturen en levensvisie. Iedereen is welkom op onze school! Als school vieren wij de christelijke feesten. Soms in de klas en soms samen met ouders en leerlingen. Wij verwachten dat uw kind ook meedoet aan deze christelijke feesten.

Elk seizoen staat er een onderwerp of Bijbelboek centraal. Hieronder vindt u de actuele thema's.

 

Bijbelverhalen

Winter 2019
We lezen deze weken uit het evangelie van Johannes. Hij vertelt wie Jezus was, wat hij deed en wat hij voor mensen betekende. Het is een bijzonder en verrassend verhaal. Een verhaal over het beste dat het leven te bieden heeft!

Kerst 2018
Voor God tellen alle mensen mee. Niet allen de belangrijke mensen die iedereen al kent. Ook de gewonen mensen en juist de mensen die niet meetellen. Die telt God juist wel.

Herfst 2018
Na de zomervakantie zijn we begonnen met de verhalen van Mozes en het volk Israël. In deze periode horen we hoe ze aankomen in het beloofde land. Maar in dat land lukt het niet altijd om een gelukkig en goed leven te leiden. Er komt een tijd waarin mensen maar doen waar ze zelf zin in hebben, in plaats van te luisteren naar God. Het is de tijd van de rechters. In die tijd wordt Simson geboren, de man met de lange haren en onwaarschijnlijke kracht. Kan hij een begin maken met de bevrijding van Israël?