Skip to main content
De Groen... moet je doen!

De Groen... moet je doen!

5-gelijke dagenmodel

5-gelijke dagenmodel

Continurooster elke dag van 8.30-14.00 uur

Royal Kids Home

Royal Kids Home

Peuterspeelzaal, VSO en BSO

Spelen en leren

Spelen en leren

Leren door spelen

Bieb op school

Bieb op school

De keuze is reuze!

Stevige zorgstructuur

Stevige zorgstructuur

Extra hulp, extra middelen, extra tijd, extra aandacht

Toekomstgericht

Toekomstgericht

Digitale vaardigheden en  verwerking

Interne plusklas

Interne plusklas

Uitgewerkt beleid voor meer- en hoogbegaafden

Home  › ... Informatie › Ouderraad

Ouderraad

Wat is de ouderraad

In de Ouderraad (OR) van de PCB Groen van Prinsterer zitten ouders van leerlingen op onze school. De OR ondersteunt de schoolleiding en het team bij de organisatie van diverse activiteiten.

Contact

Heeft u vragen aan de OR, dan kunt u altijd een van de leden van de OR persoonlijk benaderen. U kunt de OUDERRAAD (klik op link) ook per email bereiken.

Wat doet de ouderraad

In samenwerking met de schoolleiding en het team organiseert de OR o.a.:

 • Sinterklaas
 • Lentefeest
 • Paasontbijt of -lunch
 • Schoolreis
   

De OR biedt het team ondersteuning bij:

 • De sportdag
 • Het kerstfeest
 • De musical en BBQ van groep 8
   

De OR organiseert zelf de volgende activiteiten:

 • De Boekenkraam (in november)
 • Sociale acties (schoenendoos actie, voedselinzameling minder bedeelden)
 • Avondvierdaagse
   

In het jaarverslag van de OR kunt u alles lezen over de activiteiten van de OR. Deze jaarverslagen kunt u onderaan deze pagina downloaden.

De OR vergadert 1x in de zes weken gedurende het schooljaar. Bij deze vergadering is altijd de schoolleiding en/of een lid van het team aanwezig.

Hoe word je lid van de ouderraad

Deelnemen aan de OR is op vrijwillige basis. Een ouder die in de OR plaats neemt, wordt in principe voor 3 jaar aangesteld. Na 3 jaar wordt het lidmaatschap automatisch met 3 jaar verlengd, indien de betreffende ouder dit wil. Na 6 jaar treedt de ouder officieel af en moet evt. een herverkiezing plaatsvinden.

In oktober/november van een schooljaar wordt via het Groentje meegedeeld of er vacatures in de OR zijn. Ouders die belangstelling hebben kunnen zich dan aanmelden, Indien er meer aanmeldingen dan vacatures zijn, volgt een verkiezing.

Hulp van ouders is onontbeerlijk

Ondanks dat de leden van de OR hun uiterste best doen, de schoolleiding en het team zo goed mogelijk te ondersteunen, kan de OR dit niet allemaal alleen. Vooral bij activiteiten als het lentefeest, de sportdag, excursies e.d. is ook hulp van andere ouders hard nodig.

Schroom dus niet en meld u aan als hulpouder. Aan het begin van ieder schooljaar en ook bij individuele activiteiten, kunt u zich opgeven als hulpouder.