Skip to main content
De Groen... moet je doen!

De Groen... moet je doen!

5-gelijke dagenmodel

5-gelijke dagenmodel

Continurooster elke dag van 8.30-14.00 uur

Royal Kids Home

Royal Kids Home

Peuterspeelzaal, VSO en BSO

Spelen en leren

Spelen en leren

Leren door spelen

Bieb op school

Bieb op school

De keuze is reuze!

Stevige zorgstructuur

Stevige zorgstructuur

Extra hulp, extra middelen, extra tijd, extra aandacht

Toekomstgericht

Toekomstgericht

Digitale vaardigheden en  verwerking

Interne plusklas

Interne plusklas

Uitgewerkt beleid voor meer- en hoogbegaafden

Passend onderwijs

Samenwerkingsverband

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Aan den IJssel.

Het samenwerkingsverband Aan den IJssel is opgericht in 2013 en kent de stichtingsvorm. Er zijn elf besturen aangesloten, welke gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor 36 scholen / vestigingen en waar ruim 9.200 leerlingen onderwijs ontvangen. De scholen staan in de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas (kern Nieuwerkerk aan den IJssel).

 

Basisondersteuning

Onze school heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld. Hierin staat beschreven wat onze school op het gebied van ondersteuning kan bieden. Alle scholen binnen het samenwerkingsverband Aan den IJssel hebben via hun besturen afspraken gemaakt over het niveau van de basisondersteuning in de scholen. Iedere school binnen Aan den IJssel biedt deze basisondersteuning. Dat houdt in dat elke school haar basiskwaliteit op orde heeft, het dagelijks handelen altijd op de leerling afstemt (handelingsgericht werken), een interne ondersteuningsstructuur heeft en een aantal preventieve en licht curatieve interventies kan uitvoeren. Voor onze school geldt dat de basisondersteuning op orde is. Er zijn echter altijd ontwikkelpunten. Deze worden in het jaarplan opgenomen en zijn terug te vinden in het schoolplan.
Wij houden rekening met verschillen in de ontwikkeling van kinderen door het onderwijs zo veel mogelijk gedifferentieerd aan te bieden.

 

Extra ondersteuning

Naast de basisondersteuning biedt de school extra ondersteuning aan leerlingen die dit nodig hebben. De school heeft het schooljaar verdeeld in vier lesblokken van ongeveer tien lesweken. Leerlingen die voor een korte periode ondersteuning nodig hebben, ontvangen extra ondersteuning in één lesblok. Soms hebben leerlingen langdurig extra ondersteuning nodig. Dan is er de mogelijkheid om twee of meer lesblokken begeleiding te krijgen. De extra begeleiding gaat altijd gepaard met een hulpvraag. Aan de hand van de hulpvraag worden doelen gesteld, deze worden aan het eind van een lesblok geëvalueerd. De intern begeleider bepaalt in het onderwijsoverleg welke leerlingen in aanmerking komen voor extra begeleiding en wat de aard is van de extra ondersteuning. Dit heeft te maken met de hulpvraag en de beschikbare tijd van de ondersteuners.'

 

Passend onderwijs

Door bovenstaande structuur bieden wij zoveel mogelijk passend onderwijs, vanuit het handelingsgericht werken. Soms kan het zijn dat de onderwijsbehoefte van een leerling niet past binnen het ondersteuningsprofiel van de school. In dat geval zoeken wij samen met de ouders naar de best passende plek voor de leerling.