Skip to main content
De Groen... moet je doen!

De Groen... moet je doen!

5-gelijke dagenmodel

5-gelijke dagenmodel

Continurooster elke dag van 8.30-14.00 uur

Royal Kids Home

Royal Kids Home

Peuterspeelzaal, VSO en BSO

Spelen en leren

Spelen en leren

Leren door spelen

Bieb op school

Bieb op school

De keuze is reuze!

Stevige zorgstructuur

Stevige zorgstructuur

Extra hulp, extra middelen, extra tijd, extra aandacht

Toekomstgericht

Toekomstgericht

Digitale vaardigheden en  verwerking

Interne plusklas

Interne plusklas

Uitgewerkt beleid voor meer- en hoogbegaafden

Welkom!

Wat leuk dat u een kijkje neemt op de website van onze school.

De Groen van Prinstererschool noemen we meestal De Groen. Op De Groen vinden we het belangrijk dat elk kind zich veilig voelt. Dat u zich als ouder betrokken voelt bij het onderwijsleerproces. We zijn een school in ontwikkeling. We geven de kinderen een stevige basis op de basisvakken (rekenen, taal, lezen) en ontwikkelen toekomstgericht onderwijs. We zijn een open christelijke school die gaat en staat voor de protestants-christelijke identiteit. 

 

200 leerlingen

200 leerlingen

Kleinschalige dorpsschool

Gedreven Team

Gedreven Team

Een divers team wat gaat voor onderwijskwaliteit en het welzijn van de kinderen.

Veel (speel)ruimte

Veel (speel)ruimte

Binnen en buiten ruimte om te spelen en leren