Inloggen

Schoolgids

Op deze pagina kunt u onze schoolgids downloaden. Hierin vindt u allerlei informatie over onze school. We laten hierin zien wie we zijn en wat we doen. Wanneer uw kind al bij ons op school zit, is de informatie veelal bekend. Verouderde informatie is echter vervangen door actuele zodat het toch goed is om elk jaar opnieuw een schoolgids uit te brengen. Wanneer uw kind nog niet bij ons op school zit, kan deze gids een (voortgezette) kennismaking vormen. U leert onze school dan nog beter kennen. Veel en actuele informatie vindt u uiteraard op de website van de school, www.groencapelle.nl.
 
Wilt u meer weten over onze manier van werken, dan bent u van harte welkom bij de schoolleiding.