Inloggen

Computeronderwijs

Computeronderwijs

De afgelopen jaren werden er in de middenbouw computerlessen georganiseerd met behulp van ouders en het programma Basisbits.
Gelukkig kunnen we ook nu weer in de groepen 5 en 6 met deze methode werken. DIt kan alleen met uw hulp en mocht u zich willen aanmelden voor deze extra begeleiding, graag een berichtje of persoonlijke mededeling aan de groepsleerkracht van uw kind of aan: d.eijk@groencapelle.nl
Zo kan toch elke leerling op zijn/haar eigen tempo doorlopen een basismodule doorlopen en natuurlijk het daarbij behorende diploma behalen!

Waarom Basisbits?

De methode heeft een gedegen leerlijn als het gaat om de opbouw van computervaardigheden. Kinderen weten vaak al vrij veel af van sommige computerprogramma’s zoals bijvoorbeeld het internet en/of de spelletjes. Mailen/chatten en bestanden of programma’s down/uploaden lukt vaak ook al aardig. Maar deze methode gaat verder en leert kinderen een brief schrijven in Word, een tabel maken in Excel of een tekening maken in Paint en presentaties maken met Powerpoint. Het zijn tegenwoordig vaardigheden die elk kind al in het basisonderwijs moet leren.
BasisBits 3.0 in het kort:
  • BasisBits 3.0 is een computervaardigheidstraining voor het basisonderwijs!
  • BasisBits 3.0 is concentrisch opgebouwd.
  • BasisBits 3.0 is geheel zelfstandig door te werken.
  • BasisBits 3.0 houdt rekening met de verschillen tussen leerlingen.
  • BasisBits 3.0 heeft een leerlingvolgsysteem.
  • BasisBits 3.0 biedt de vragen/opdrachten in gesproken teksten aan.
  • BasisBits 3.0 sluit modules af met diploma’s welke samen een digitaal rijbewijs vormen.
Voor eventuele vragen of meer uitleg hierover kunt u altijd even langskomen, bijvoorbeeld direct na schooltijd bij groep 6 meester Van der Eijk.